Informatie

Zakelijk

Therapiesessie

Een sessie duurt een uur.
Dit geldt voor alle individuele sessies. Met een kind, jongere of volwassene.
Dit geldt ook voor oudergesprekken en gesprekken met derden in overleg met de ouders.

Bent u verhinderd voor een geplande sessie of oudergesprek annuleert u dan tijdig. Minimaal 24 uur van te voren, telefonisch of per email. Bij niet tijdig annuleren wordt de sessie in rekening gebracht.Ik wil u attenderen op de mogelijkheid voor vergoeding van een deel van de sessiekosten door de zorgverzekeraar uit het aanvullende pakket. Vraag er naar bij uw eigen zorgverzekeraar.

Hierover is ook informatie te vinden op de site van de VIT:
www.vit-therapeuten.nl/index.php

Registratie

Lid van de beroepsvereniging VIT en koepel RBCZ:
VIT Vereniging van Integraal Therapeuten   nr. 312.09A
Registertherapeut BCZ® nr. 103184R
agb-code 90043883
agb-code praktijk 90052615
KvK nr. 01180912

Links